Anasayfa
Rehberlik Servisi
YGS - LYS PUAN HESAPLAMA
 

 

YGS PUAN HESABI

YGS puanlarının hesaplanması için önce testler ve onları oluşturan dersler hakkında kısa bir bilgi verelim.

YGS dört testten oluşuyor ve her testte 40'ar soru bulunuyor.

TÜRKÇE
SOSYAL BİLİMLER
TEMEL MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ

Bu dört testten elde edilen veriler sadece YGS puanlarına değil aynı zamanda LYS puanlarına da etki ediyor. Bu yüzden bu dört testin ayrı ayrı standart puanlarını hesaplamalıyız.

Bunun için önce testlerden elde edilen net sayıları bulunacak.

TURNET = (TURD - (TURY / 4)
SOSNET = (SOSD - (SOSY / 4)
TMATNET = (TMATD - (TMATY / 4)
FENNET = (FEND - (FENY / 4)

Daha sonra bu testlere cevap veren adaylar göz önüne alınarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak.
(Dershanede yapacağımız deneme sınavlarında bu ortalama ve sapmaları bulup hesaplamalarımızda kullanacağız.)
Bir çok kaynakta ÖSYM'nin bu verileri açıklamadığından, sonbaharda açıklayacağından söz ediliyor ancak bu sınav yapılmadan önce bilinebilecek bir veri değildir ve sadece yapacağınız deneme sınavlarından çıkaracağınız bilgilerle bir hesaplama yapabilirsiniz. Bu yüzden şimdiden söylemekte yarar var: Sınav yapılmadan kısayol hesaplama formülleri vermenin de bir anlamı yoktur.

TURORT : Öğrencilerin Türkçe testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
SOSORT : Öğrencilerin Sosyal Bilimler testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
TMATORT : Öğrencilerin Temel Matematik testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
FENORT : Öğrencilerin Fen Bilimleri testinden çıkardıkları netlerin ortalaması

TURSS : Türkçe testinin Standart Sapması
SOSSS : Sosyal Bilimler testinin Standart Sapması
TMATSS : Temel Matematik testinin Standart Sapması
FENSS : Fen Bilimleri testinin Standart Sapması

Bu veriler bulunduktan sonra Standart Puanların hesaplanmasına geçilecek.

TURSTPU= ((TURNET - TURORT) / TURSS) * 10 + 50
SOSSTPU= ((SOSNET - SOSORT) / SOSSS) * 10 + 50
TMATSTPU= ((TMATNET - TMATORT) / TMATSS) * 10 + 50
FENSTPU= ((FENNET - FENORT) / FENSS) * 10 + 50

Daha sonra bu standart puanlar YGS puanlarına dönüştürülecek. Burada dikkatli olalım. İlk önce hesaplanacak olan puanlar aslında öğrencinin sınav sonuç karnesinde yer alacak puanlar değildir. Bu puanlar daha sonra 100-500 puan aralığına çekilecektir. Bu yüzden ilk hesaplayacağımız puanlara karışıklık olmaması için YGSA puanları adını verelim.

Biliyorsunuz 6 tane YGS puanı var. Bu 6 çeşit YGS puanına testlerin katkıları da birbirinden farklı. Bu yüzden Standart Puanların çarpılacağı katsayılar da birbirinden farklı olacaktır.

İkinci önemli nokta da YGS puanlarının hesaplanabilmesi için belli bir soru çözme barajı olacak mıdır? Şu an belli değil ama geçen yıl uygulanan sistemin devam edeceğini varsayarak şartı hatırlatalım: 4 testin en az ikisinden 0,5 net ya da daha fazlasını çıkarmış adaylara YGS puanı hesaplanacak, bu şartı yerine getiremeyen adayların YGS panları 0 (sıfır) olacaktır.

YGSA-1 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)
YGSA-2 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)
YGSA-3 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)
YGSA-4 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)
YGSA-5 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)
YGSA-6 PU = (TURSTPU*katsayı) + (SOSSTPU*katsayı) + (TMATSTPU*katsayı) + (FENSTPU*katsayı)

(Katsayılar, Ölçme-değerlendirme servisimiz tarafından tespit edilmiş ve bilgiler data işlem merkezinde kayıtlı olup gerek görüldüğünde ilgili meslektaşlarımızla bu bilgiler paylaşılacaktır.)

Daha sonra da bu elde edilen YGSA puanları 100-500 puan aralığına çekilerek YGS puanlarına dönüştürülecek. (Bu dönüşümün nasıl yapılacağı hakkında daha önce ayrıntılı bir yazı yazmıştık :( http://www.giresunbilim.com/REHBERLIK/2008OSSpuanhesabi1.htm )

Bu dönüşüm yapılabilmesi için her puan türünde 4 tane veriye ihtiyaç var. Bu veriler YGS puanlarının altısı içinde değişik verilerdir.

1. Sınavın birincisinin YGSA puanı (XX)
2. Sınavın sonuncusunun (Dikkat, puanı hesaplanan sonuncusunun, sıfır puan alanın değil.) YGSA puanı (QQ)
3. Lisans barajı olarak belirlenen netler yapıldığında alınacak YGSA puanı. (YY)
4. Önlisans barajı olarak belirlenen netler yapıldığında alınacak YGSA puanı. (ZZ)

3. ve 4. maddeler çok önemlidir. Çünkü burada kullanılacak veriler de henüz açıklanmamıştır. Hatta geçen sene daha önceden açıklanan barajlar son dakika da değiştirilmişti hatırlayınız. Biz de burada son açıklamaları baz alarak anlatacağız.

3. Madde: Lisans barajı olarak soruların %20 sini çözmek gerekiyor. Daha doğrusu 4 testten de 8'er net çıkaran adayın puanı lisans baraj puanı olarak kabul ediliyor. Biz deneme sınavlarını hesaplarken LİSANS BARAJ adını verdiğimiz hayali bir öğrenci kullanıyoruz ve onun netlerini 8'er olarak girip puanını hesaplıyor ve bu puanı 3. veri olarak kullanıyoruz.

4. Madde: Önlisans barajı olarak soruların %10 unu çözmek gerekiyor. Daha doğrusu 4 testten de 4'er net çıkaran adayın puanı önlisans baraj puanı olarak kabul ediliyor. Biz deneme sınavlarını hesaplarken ÖNLİSANS BARAJ adını verdiğimiz hayali bir öğrenci kullanıyoruz ve onun netlerini 4'er olarak girip puanını hesaplıyor ve bu puanı 4. veri olarak kullanıyoruz.

Bu arada yine belli olmayan bir şey daha var 3. ve 4. madde için. O da Lisans ve Önlisans baraj puanlarının kaç olacağıdır. Biliyorsunuz geçen sene Lisans barajı 165, Önlisans barajı 145 idi. 100-300 puan aralığında 165 ve 145 olan barajlar 100-500 puan aralığında elbette ki 165 ve 145 olarak kalmayacaktır.

Lisans Baraj: 180,000 (Soruların %20 sini çözen öğrencinin alacağı puan)
Önlisans Baraj: 140,000 (Soruların %10 unu çözen öğrencinin alacağı puan)

Şimdi bu açıklamaların ışığı altında YGS-1 puanının nasıl 100-500 puan aralığına çekileceğini verelim.

YGS-1 PU:

If(YGSA-1 PU=0;0;                                                       Eğer YGSA-1 puanı 0 ise YGS-1 puanı da 0 olacaktır.
If(YGSA-1 PU>YY;                                                        Eğer YGSA-1 puanı lisans barajından fazla ise
((YGSA-1 PU - YY)*(237,5/(XX-YY))+262,5);           bu öğrencinin puanı bu satırdaki işlemle hesaplanır.
If(YGSA-1 PU> ZZ and YGSA-1 PU<YY;                  Eğer YGSA-1 puanı lisans ve önlisan barajı arasında ise
((YGSA- 1 PU - ZZ)*(50/(YY-ZZ))+212,5);                bu öğrencinin puanı bu satırdaki işlemle hesaplanır.
((YGSA-1 PU-QQ)*(112,5/(ZZ-QQ))+100))))           Eğer YGSA-1 puanı sonuncu ile önlisans barajı arasında ise böyle hesaplanır.

Aynı işlemler diğer YGS puanları içinde benzer şekilde yapılarak sınav sonuç karnesinde yer alacak YGS puanları (Ham puan) hesaplanır. Örnek deneme sınavında YGS-1 puanlarını hesaplarken bulduğumuz değerleri de fikir vermesi açısından aşağıda veriyorum.

XX : 143,307799 Sınavın birincisinin YGSA-1 puanı
QQ: 64,363697 Sınavın sonuncusunun YGSA-1 puanı
YY : 81,542304 Lisans Barajı YGSA-1 puanı
ZZ: 73,050580 Önlisans Barajı YGSA-1 puanıLYS PUAN HESABI

LYS puanlarının hesaplanması için önce testler ve onları oluşturan dersler hakkında kısa bir bilgi verelim.

LYS sonucu hesaplanacak puanların tümüne ilk önce YGS de elde edilen standart puanların etkisi var. YGS deki standart puanların neler olduğunu ve nasıl hesaplanacağını yukarıda anlatmıştık.
TURSTPU (Türkçe Standart Puanı, YGS'den gelen)
SOSSTPU (Sosyal Standart Puanı, YGS'den gelen)
TMATSTPU (Temel Matematik  Standart Puanı, YGS'den gelen)
FENSTPU (Fen Standart Puanı, YGS'den gelen)
Bu puanları yazının sonuna doğru LYS puanlarının hesaplanmasında nasıl kullanacağımızı görecksiniz.

Şimdi LYS sınavlarının içeriklerine ve bunlardan çıkarılması gereken ortalama, standart sapma ve standart puanları görelim.

LYS-1 sınavı üç ayrı bölümden oluşuyor. Matematik, Geometri ve Analitik Geometri. Matematikten 50 soru, Geometriden 22 soru ve Analitik Geometriden 8 soru sorulacak. Ancak puanlara katkı sağlarken Matematik ayrı, Geometri ve Analitik Geometri toplamı ayrı olarak etki edecek.

Bunun için önce testlerden elde edilen net sayıları bulunacak.

LYSMATNET = (LYSMATD - (LYSMATY / 4)
LYSGEONET = (LYSGEOD+LYSANGEOD) - ((LYSGEOY+LYSANGEOY) / 4)

Daha sonra bu testlere cevap veren adaylar göz önüne alınarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak.
(Dershanede yapacağımız deneme sınavlarında bu ortalama ve sapmaları bulup hesaplamalarımızda kullanacağız.)

LYSMATORT : Öğrencilerin LYS-1 Matematik testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSGEOORT : Öğrencilerin Geometri ve Analitik Geometri testlerinden çıkardıkları netlerin toplamının ortalaması

LYSMATSS : LYS-1 Matematik testinin Standart Sapması
LYSGEOSS : Geometri ve Analitik Geometri testlerinden elde edilen toplam netin Standart Sapması

Bu veriler bulunduktan sonra Standart Puanların hesaplanmasına geçilecek.

LYSMATSTPU= ((LYSMATNET - LYSMATORT) / LYSMATSS) * 10 + 50
LYSGEOSTPU= ((LYSGEONET - LYSGEOORT) / LYSGEOSS) * 10 + 50

Böylece LYS-1 testinden iki tane standart puan elde etmiş olduk.

LYS-2 sınavı üç ayrı bölümden oluşuyor. Fizik, Kimya ve Biyoloji. Her bir dersten 30'ar soru sorulacak.

Bunun için önce testlerden elde edilen net sayıları bulunacak.

LYSFIZNET = (LYSFIZD - (LYSFIZY / 4)
LYSKIMNET = (LYSKIMD - (LYSKIMY / 4)
LYSBIYNET = (LYSBIYD - (LYSBIYY / 4)

Daha sonra bu testlere cevap veren adaylar göz önüne alınarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak.
(Dershanede yapacağımız deneme sınavlarında bu ortalama ve sapmaları bulup hesaplamalarımızda kullanacağız.)

LYSFIZORT : Öğrencilerin LYS-2 Fizik testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSKIMORT : Öğrencilerin LYS-2 Kimya testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSBIYORT : Öğrencilerin LYS-2 Biyoloji testinden çıkardıkları netlerin ortalaması

LYSFIZSS : LYS-2 Fizik testinin Standart Sapması
LYSKIMSS : LYS-2 Kimya testinin Standart Sapması
LYSBIYSS : LYS-2 Biyoloji testinin Standart Sapması

Bu veriler bulunduktan sonra Standart Puanların hesaplanmasına geçilecek.

LYSFIZSTPU= ((LYSFIZNET - LYSFIZORT) / LYSFIZSS) * 10 + 50
LYSKIMSTPU= ((LYSKIMNET - LYSKIMORT) / LYSKIMSS) * 10 + 50
LYSBIYSTPU= ((LYSBIYNET - LYSBIYORT) / LYSBIYSS) * 10 + 50

Böylece LYS-2 testinden üç tane standart puan elde etmiş olduk.

LYS-3 sınavı iki ayrı bölümden oluşuyor. Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya-1. Türk Dili ve Edebiyatından 56 soru ve Coğrafya-1 den 24 soru sorulacak.

Bunun için önce testlerden elde edilen net sayıları bulunacak.

LYSEDENET = (LYSEDED - (LYSEDEY / 4)
LYSCO1NET = (LYSCO1D - (LYSCO1Y / 4)

Daha sonra bu testlere cevap veren adaylar göz önüne alınarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak.
(Dershanede yapacağımız deneme sınavlarında bu ortalama ve sapmaları bulup hesaplamalarımızda kullanacağız.)

LYSEDEORT : Öğrencilerin LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSCO1ORT : Öğrencilerin LYS-3 Coğrafya-1 testinden çıkardıkları netlerin ortalaması

LYSEDESS : LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testinin Standart Sapması
LYSCO1SS : LYS-3 Coğrafya-1 testinin Standart Sapması

Bu veriler bulunduktan sonra Standart Puanların hesaplanmasına geçilecek.

LYSEDESTPU= ((LYSEDENET - LYSEDEORT) / LYSEDESS) * 10 + 50
LYSCO1STPU= ((LYSCO1NET - LYSCO1ORT) / LYSCO1SS) * 10 + 50

Böylece LYS-3 testinden iki tane standart puan elde etmiş olduk.

LYS-4 sınavı üç ayrı bölümden oluşuyor. Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu. Tarihten 44 soru, Coğrafya-2 den 16 soru ve Felsefe Grubundan 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık olmak üzere toplam 30 soru sorulacak. Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık ayrı ayrı değil toplamları Felsefe Grubu olarak etki edecek.

Bunun için önce testlerden elde edilen net sayıları bulunacak.

LYSTARNET = (LYSTARD - (LYSTARY / 4)
LYSCO2NET = (LYSCO2D - (LYSCO2Y / 4)
LYSFELNET = (LYSPSID+LYSSOSYD+LYSMAND) - ((LYSPSIY+LYSSOSYY+LYSMANY) / 4)

Daha sonra bu testlere cevap veren adaylar göz önüne alınarak testlerin ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak.
(Dershanede yapacağımız deneme sınavlarında bu ortalama ve sapmaları bulup hesaplamalarımızda kullanacağız.)

LYSTARORT : Öğrencilerin LYS-4 Tarihtestinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSCO2ORT : Öğrencilerin LYS-4 Coğrafya-2 testinden çıkardıkları netlerin ortalaması
LYSFELORT : Öğrencilerin LYS-4 Felsefe Grubu testinden çıkardıkları netlerin ortalaması

LYSTARSS : Öğrencilerin LYS-4 Tarih testinden çıkardıkları netlerin Standart Sapması
LYSCO2SS : Öğrencilerin LYS-4 Coğrafya-2 testinden çıkardıkları netlerin Standart Sapması
LYSFELSS : Öğrencilerin LYS-4 Felsefe Grubu testinden çıkardıkları netlerin Standart Sapması

Bu veriler bulunduktan sonra Standart Puanların hesaplanmasına geçilecek.

LYSTARSTPU= ((LYSTARNET - LYSTARORT) / LYSTARSS) * 10 + 50
LYSCO2STPU= ((LYSCO2NET - LYSCO2ORT) / LYSCO2SS) * 10 + 50
LYSFELSTPU= ((LYSFELNET - LYSFELORT) / LYSFELSS) * 10 + 50

Böylece LYS-4 testinden üç tane standart puan elde etmiş olduk.


Elde ettiğimiz LYS standart puanlarını ve YGS standart puanlarını kullanarak şimdi MF-1-2-3-4 , TM-1-2-3 ve TS-1-2 puanlarını hesaplamaya başlayalım.  Hemen hatırlayalım, önce hesaplanacak olan puanlar aslında öğrencinin sınav sonuç karnesinde yer alacak puanlar değildir. Bu puanlar daha sonra 100-500 puan aralığına çekilecektir. Bu yüzden ilk hesaplayacağımız puanlara karışıklık olmaması için MFA, TMA ve TSA puanları adını verelim.

MF puanlarının hesaplanabilmesi için belli bir soru çözme barajı olacak mıdır? Şu an belli değil ama geçen yıl uygulanan sistemin devam edeceğini varsayarak şartı hatırlatalım: 2 testin en az birinden 0,5 net ya da daha fazlasını çıkarmış adaylara MF puanı hesaplanacak, bu şartı yerine getiremeyen adayların MF panları 0 (sıfır) olacaktır. Ayrıca YGS puanlarından herhangi birinden barajı geçememişse MF puanları da sıfır olacaktır.

MFA-1 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSFIZSTPU * kats) + (LYSKIMSTPU * kats) + (LYSBIYSTPU * kats)

MFA-2 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (OLYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSFIZSTPU * kats) + (LYSKIMSTPU * kats) + (LYSBIYSTPU *kats)

MFA-3 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSFIZSTPU * kats) + (LYSKIMSTPU * kats) + (LYSBIYSTPU * kats)

MFA-4 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSFIZSTPU * kats) + (LYSKIMSTPU * kats) + (LYSBIYSTPU * kats)

TM puanlarının hesaplanabilmesi için belli bir soru çözme barajı olacak mıdır? Şu an belli değil ama geçen yıl uygulanan sistemin devam edeceğini varsayarak şartı hatırlatalım: 2 testin en az birinden 0,5 net ya da daha fazlasını çıkarmış adaylara TM puanı hesaplanacak, bu şartı yerine getiremeyen adayların TM panları 0 (sıfır) olacaktır. Ayrıca YGS puanlarının tümü barajın altında ise TM puanları da sıfır olacaktır.

TMA-1 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSEDESTPU * kats) + (LYSCOG1STPU * kats)

TMA-2 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSEDESTPU * kats) + (LYSCOG1STPU * kats)

TMA-3 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSMATSTPU * kats) + (LYSGEOSTPU * kats) + (LYSEDESTPU * kats) + (LYSCOG1STPU * kats)

TS puanlarının hesaplanabilmesi için belli bir soru çözme barajı olacak mıdır? Şu an belli değil ama geçen yıl uygulanan sistemin devam edeceğini varsayarak şartı hatırlatalım: 2 testin en az birinden 0,5 net ya da daha fazlasını çıkarmış adaylara TS puanı hesaplanacak, bu şartı yerine getiremeyen adayların TM panları 0 (sıfır) olacaktır. Ayrıca YGS puanlarının tümü barajın altında ise TS puanları da sıfır olacaktır.

TSA-1 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSEDESTPU * kats) + (LYSCOG1STPU * kats) + (LYSTARSTPU * kats) + (LYSCOG2STPU * kats) + (LYSFELGSTPU * kats)

TSA-2 PU: (YGSTURSTPU * kats) + (YGSSOSSTPU * kats) + (YGSTMATSTPU * kats) + (YGSFENSTPU * kats) + (LYSEDESTPU * kats) + (LYSCOG1STPU * kats) + (LYSTARSTPU * kats) + (LYSCOG2STPU * kats) + (LYSFELGSTPU * kats)

(Katsayılar, Ölçme-değerlendirme servisimiz tarafından tespit edilmiş ve bilgiler data işlem merkezinde kayıtlı olup gerek görüldüğünde ilgili meslektaşlarımızla bu bilgiler paylaşılacaktır.)

Daha sonra da bu elde edilen MFA, TMA ve TSA puanları 100-500 puan aralığına çekilerek MF-1-2-3-4 , TM-1-2-3 ve TS-1-2 puanlarına dönüştürülecek. (Bu dönüşümün nasıl yapılacağı hakkında daha önce ayrıntılı bir yazı yazmıştık :
( http://www.giresunbilim.com/REHBERLIK/2008OSSpuanhesabi1.htm )

Bu dönüşüm yapılabilmesi için her puan türünde 4 tane veriye ihtiyaç var. Bu veriler MF puanlarının dördü, TM puanlarının üçü ve TS puanlarının ikisi için, değişik verilerdir.

Biz örneğimizi MF-1 puanı için verelim.

1. Sınavın birincisinin MFA-1 puanı (XX)
2. Sınavın sonuncusunun (Dikkat, puanı hesaplanan sonuncusunun, sıfır puan alanın değil.) MFA-1 puanı (QQ)
3. Lisans barajı olarak belirlenen netler yapıldığında alınacak MFA-1 puanı. (YY)


3. Madde: Lisans barajı olarak soruların %20 sini çözmek gerekiyor. Daha doğrusu LYS-1 testinden 16 net ve LYS-2 testinden de 18 net çıkaran adayın puanı lisans baraj puanı olarak kabul ediliyor. Biz deneme sınavlarını hesaplarken LİSANS BARAJ adını verdiğimiz hayali bir öğrenci kullanıyoruz ve onun netlerini yukarıda verdiğimiz gibi girip puanını hesaplıyor ve bu puanı 3. veri olarak kullanıyoruz.Şimdi bu açıklamaların ışığı altında MF-1 puanının nasıl 100-500 puan aralığına çekileceğini verelim.

MF-1 PU:

If(MFA-1 PU=0;0;                                                          Eğer MFA-1 puanı 0 ise MF-1 puanı da 0 olacaktır.
If(MFA-1 PU>YY;                                                           Eğer MFA-1 puanı lisans barajından fazla ise
((MFA-1 PU - YY)*(320/(XX-YY))+180);                  bu öğrencinin puanı bu satırdaki işlemle hesaplanır.
((MFA-1 PU-QQ)*(112,5/(YY-QQ))+100))))            Eğer MFA-1 puanı sonuncu ile lisans barajı arasında ise böyle hesaplanır.

Aynı işlemler diğer MF puanları ile TM ve TS puanları içinde benzer şekilde yapılarak sınav sonuç karnesinde yer alacak MF, TM, TS puanları (Ham puan) hesaplanır. Örnek deneme sınavında MF-1 puanlarını hesaplarken bulduğumuz değerleri de fikir vermesi açısından aşağıda veriyorum.

XX : 136,208558 Sınavın birincisinin MFA-1 puanı
QQ: 59,263687 Sınavın sonuncusunun MFA-1 puanı
YY : 69,786587 Lisans Barajı MFA-1 puanı

Yararlanmanız dileğiyle...

Alaeddin Çulfaz 7-9-11-12  Eylül 2009 (Son güncelleme 30 Aralık 2009)