Anasayfa
Rehberlik Servisi
Testlerin YGS puanlarına katkısı...
 

Puan türleri ve puan türlerini oluşturan testlerin ağırlıklı yüzdelerinin verildiği tabloları biliyorsunuz. Örneğin YGS-1 puanı içi Türkçe %20, Matematik,%40 Sosyal %10 ve Fen %30 etkiliyor.

Buradan yanlış bir yorumlamayla YGS-1 puanının % 20'sini Türkçe, %40'ını Matematik,  %10'unu Sosyal ve %30'unu Fen Bilimlerinin oluşturduğu zannediliyor.

Örneğin 400 puan alan bir adayın bu puanın %20'si olan 80 puanın Türkçeden, %40'ı olan 160 puanı Matematikten, %10'u olan 40 puanı Sosyalden ve %30'u olan 120 puanı Fen Bilimlerinden sağlayacağı zannediliyor.

Oysa durum öyle değil. Testin puan olarak katkısında önemli olan bir faktör de o testin Türkiye ortalaması ve testin Standart Sapmasıdır. Çünkü testlerden elde edilen net sayıları önce standart puanlara dönüştürülüyor.

 St. Puan= ((Öğrenci Neti – Ortalama)/St.Sapma)*10+50

formülüyle hesaplanıyor. Bu formülde ortalama büyüdükçe Standart puanının azalacağı ve St. Sapma büyüdükçe Standart puanın azalacağı görülüyor.Yani basit bir anlatımla örneğin Matematik %40 oranında etkili yani Matematik St.puanının çarpılacağı katsayı diğerlerinden daha büyük.

Oysa ortalama ve Standart Sapmasının büyük olması Standart puanı düşürüyor böyle olunca çarpılacağı katsayı büyük bile olsa Standart puanı küçük olduğu için etkisi azalıyor. Örneğin %40 değil de %35 etki ediyor. Elbette bunu tam tersi de geçerli. Çarpılacağı katsayı küçük olan örneğin Sosyal, ortalamasının düşük olması Standart puanını artırıyor ve çarpılacağı katsayı küçük de olsa etkisi artıyor. Örneğin %10 iken %15 gibi.

Bu anlattıklarımızı hemen doğrulayacak bilgileri 2010 YGS puan hesabının kısa yolunda görebiliyoruz.

YGS-1 PU=

98,815482

+

(T*2,197411)

+

(S*1,263511)

+

(M*3,426471)

+

(F*3,260674)

Tablodaki %ler

 

 

%20

 

%10

 

%40

 

%30

Gerçekleşen %ler

 

 

%21,65

 

%12,45

 

%33,76

 

%32,13

Görüyorsunuz ki Türkçe, Sosyal ve Fen tablodaki değerlerden daha fazla etki yaparken Matematik beklenenden daha az etki yapmıştır. Bunun nedeninin Türkçe, Sosyal ve Fen ortalamalarının düşük, Matematik ortalamasının ise yüksek oluşundan kaynaklandığını yukarıda anlattık. 2010 YGS verileri aşağıdaki gibi oluştu.

TEST

ORTALAMA

ST.SAPMA

TÜRKÇE

21,6

9,2

SOSYAL

12,4

8,0

MATEMATİK

11,9

11,8

FEN

5,5

9,3

Tüm bunları anlatma sebebimize gelecek olursak, yaklaşan LYS sınavlarında da bu durum oldukça etkili olacak

 Örneğin MF-3 puanında yüzdeleri birbirine çok yakın olan Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinde bu durum çok belirleyici olacak.

 Fizik %13, Kimya %14 ve Biyoloji %15 etkili. Ancak yapılan deneme sınavlarından veya geçmiş yılların sınavlarından biliniyor ki ortalamalarda Fizik ortalaması en az ve Kimya ortalaması en fazla çıkıyor. Bu durumda hem çarpılacağı katsayı hem de ortalamanın düşük olmasından dolayı en fazla katkıyı kesinlikle Biyoloji sağlayacaktır. Fizik katsayısı da Kimya katsayısını geçecektir.

Bu durum öğrencilerin yapılan LYS deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirirken mutlaka önemle incelemelerini öneriyorum.

YGS için diğer puan türlerinin kısayol hesaplamasını da en kısa zamanda siteye yükleyeceğim.

Tüm öğrencilerimize son günlerde bıkmadan çalışmalarını ısrarla tavsiye ediyor, hepsine başarılar diliyorum.

Alaeddin Çulfaz
11 Mayıs 2010