Anasayfa
Rehberlik Servisi

Yeni Medya

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim ortamlarının oluşturduğu alanlar olan mobil teknolojiler, web tasarım, animasyon, dijital müzik, bilgi yönetimi gibi konularda sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:


İletişim teknolojisinin son hızla ilerlemesi, bu mesleği geliştirecek ve mesleğe olan gereksinimi arttıracaktır 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler


İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip olması
Yaratıcı, titiz, düzenli ve disiplinli olması
Normalüstü sözel yeteneğe sahip olması
Derinliğine araştırma meraklısı olması gerekir.