Anasayfa
Rehberlik Servisi

Gemi ve Yat Tasarımı

Çalışma Alanları:

Bu bölüm mezunları Devlete ait  tersanelerde, gemi ve yat  dizayn  şirketlerinde iş bulabi lirler.  Ülkemizin üç  tarafının  denizlerle çevrili ve gelişen bir deniz turizmi potansiyeline sahip olmasından dolayı yaygınlaşan bir iş potansiyeline sahiptir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: 


Geçerliliğini sürdürecek bir meslek dalıdır.Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili ve gelişen bir deniz turizmi potansiyeline sahip olmasından dolayı yaygınlaşan bir iş potansiyeline sahiptir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:


Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmesi
Göz - el koordinasyonuna sahip olması
Görsel sanatlara ilgi duyması
Yaratıcı, estetik görüş sahibi, tasarım yeteneğe sahip olması
Yeniliklere ve eleştirilere açık olması
Dikkatli ve titiz olması
Başkalarını etkileyebilme ve ikna edebilme gücüne sahip olması
Yüksek iletişim becerisine sahip olması
Ekip çalışmasına açık olması gerekir.