Anasayfa
Rehberlik Servisi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Programın Amacı
Uluslararası ticaret ve işletmecilik programının amacı, uluslar arası alanda ticari faaliyet gösteren firmalara orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici yardımcısı yetiştirmektir. Bu bölüm hızla gelişen dünya sektöründe Türkiye'nin istenilen düzeyde yerini alabilmesi için, ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, uluslararası bankacılık ve finans konularında bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler İşletme, İktisat, Muhasebe, Matematik, Dış Ticaret, Ticari İlişkiler gibi dersler görmektedirler. Uluslararası ticaret ve işletmecilik programında bilgisayar, işletme istatistiği, işletme yönetimi ve organizasyon, finansal muhasebe, mikro ekonomi, yabancı dil, pazarlama yönetimi, finansal kurumlar ve pazarlar, uluslararası işletmecilik ve ticaret çevresi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Uluslararası ticaret ve işletmecilik programında okumak isteyenlerin ekonomik, sosyal ve politik olaylarla ilgili, kolay iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir. Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneği kuvvetli, insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Uluslararası ticaret ve işletmecilik programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalarda, finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde yönetici asistan olarak çalışabilir, performansları ölçüsünde yükselebilirler.

Çalışma Alanları
Uluslararası ticaret ve işletmecilik programından mezun olanlar, dış ticaret konusunda bilgili olduklarından kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işletmelerde kolaylıkla iş bulabilirler. İş alanları daha çok dış ticaretin ağırlıklı olarak yapıldığı büyük şehirlerdir.
Mezunlar Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı birimlerinde, SSK, bağkur, Emekli Sandığı gibi kuruluşlarda çalışabilirler.