Anasayfa
Rehberlik Servisi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Programın Amacı
Uluslararası lojistik ve taşımacılık programının amacı, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. İşletmeler ürettikleri malları sadece kendi coğrafyalarında değil aynı zamanda diğer ülkelerde de satmaktadırlar. Bu bölüm, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim vermektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Öğrenimi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş, Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi gibi dersler görmektedirler. Uluslararası lojistik ve taşımacılık programında bilgisayar, matematik, hukuk, taşımacılık yönetimine giriş, borçlar hukuku, pazarlama yönetimi, işletme finansmanı, taşımacılıkta planlama ve modelleme teknikleri, uluslararası işletmecilik ve ticaret çevresi, dış ticaret muhasebesi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Bu bölümü seçecek olan adayların ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir. Uluslararası lojistik ve taşımacılık programında okumak isteyenlerin , sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ve ticarete ilgili, olayları takip eden düzenli ve dikkatli yabancı dil öğrenmeye yatkın, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Uluslararası lojistik ve taşımacılık programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir.
Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait dış ilişkiler ve dış ticaret birimlerinde yönetici olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları
Uluslararası lojistik ve taşımacılık programından mezun olanlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.
Mezunlar, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, yurtiçi taşımacılık yapan işetmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Türkiye ekonomisinde taşımacılık sektörü hayati ve çok önemli yer işgal etmektedir. İnsan, ve diğer fiziksel nesnelerin taşınması söz konusu olduğundan sektör toplumun her bölümünü ilgilendirmektedir. “Taşımacılık sektörünün verimliliği nasıl arttırılabilir? Taşımacılık sektörünün değişik faaliyet alanları için uygun pazarlama stratejileri nelerdir? Lojistik Yönetimi sektörün maliyetlerini hangi yönde etkilemektedir? Hızlı gelişmeler sergileyen mikro-bilgisayar ve bilişim teknolojileri orta ve uzun vadelerde Lojistik ve Taşımacılık faaliyet alanlarını nasıl etkileyecektir? Taşımacılık sektörünün toplam yatırımlar içindeki payı yeterli midir? Sektör, muhasebe karlılığının yanı sıra sosyal sorumluluklarını yeterli düzeyde yerine getirmekte midir? “Just-in-Time” yöntemi Lojistik ve Taşımacılık faaliyet alanlarında aynı ölçülerde etkin midir? Hangi yönetim biçimleri bu sektör için daha uygundur? ve Emek yoğun olan sektörde hangi istihdam şekilleri daha uygundur?” gibi sorular taşımacılık sektöründeki yöneticilerin sürekli olarak cevaplandırmak zorunda oldukları sorulardır. Bu bölümün kuruluş amacı, söz konusu soruların teorik ve ampirik bazlarını sağlıklı değerlendirebilen ara elemanlarının yetiştirilmesidir. Başta Orta Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere, uluslararası konjonktürde meydana gelen gelişmeler ve Türkiye’nin Jeo-stratejik öneminin de artması ile birlikte bu sektörün stratejik ağırlığı da artmaktadır. Böylece, Türkiye’de örneği mevcut olmayan böyle bir bölümün kurulması kaçınılmaz olmuştur.

Bu programın amacı, gerek ulusal gerekse, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektöründe, yabancı dille işletme, lojistik ve uluslararası taşımacılık temel eğitimi almış, orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici yardımcısı yetiştirmektir. Ülkemizde bu sektörde önlisans düzeyinde eğitim veren başka bir okul henüz yoktur. Öğrenciler, tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra taşımacılık sektöründeki hizmet yüklenici veya taşıyıcı firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgileri de almaktadır. Böylece uluslararası konjonktürlerdeki dinamizmini izleyebilen, Türkiye’nin iktisadi konjonktürü açısından değerlendirerek stratejik kararları hızlı bir şekilde alabilecek yöneticilere destek sağlayabilen kişiler mezun edilebilmektedir. Ayrıca bu kişiler, Türkiye’nin ticaret potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek maksimum derecede katma değer sağlayabileceklerdir. Kuşkusuz, mezunlarımız zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. Programda İşletme Yönetimi, Muhasebe, Finansman, İstatistik, Bilgisayar, Uluslararası Deniz, Hava ve Kara Taşıma Uygulamaları ve Kanunları, Ulaştırma Planlaması, Uluslararası Yük Piyasaları, Hizmet Pazarlaması gibi dersler ile ikinci yabancı dil dersleri verilmektedir. Öğrencinin başarı durumuna göre de staj, proje ve uygulama çalışmaları organize edilmektedir.

Bu programı başarı ile tamamlayanlara Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Bölümü “Uluslararası Taşımacılık Ön Lisans Diploması” ile uzmanlaştıkları alanlara göre. “Taşıma Planlama Yöneticisi” veya “Taşıma Pazarlama Yöneticisi” ünvanı verilir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Mevzuatının dikey geçiş esasları uyarınca eğitime devam edebilme olanağı mevcuttur. Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Bölümler şunlardır: Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğr., Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, (İŞLETME (Açık Öğretim Fak.,Hazırlık: Sınavsız Geçiş: AÖFHZ)). Yine, başarılı öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki seçkin üniversitelerin, başta genel not ortalaması olmak üzere, öngördükleri kıstasların yerine getirilmesi durumunda işletme, yönetim, taşımacılık, ve benzeri alanlarda lisans eğitimlerini tamamlayabilme şansına sahiptir.