Anasayfa
Rehberlik Servisi

Uluslararası İktisat, İşletme Programları

Uluslararası, İktisat, İşletme programına yerleştirilen bir öğrenci bu fakültede yer alan İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Ticaret, Siyaset Bilimi programlarından birini tercih ederek kayıt yaptırır. Ve birinci sınıfın sonunda bu kararlarını kesinleştirirler.

Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalar ve bankaların pazarlama, finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde, yöneticilik pozisyonunun çeşitli kademelerinde çalışabilmekle birlikte,  Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile özel kuruluşların ihracat - ithalat birimleri, gümrük, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilirler. Ayrıca, girişimcilik ve küçük işletme konularında da eğitim almış oldukları için, dış ticaret alanında kendi işlerini de kurabilirler.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:


Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk ve Ekonomi alanlarına ilgi duyması
Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olması
Yorum yapması ve değerlendirebilme gücüne sahip olması gerekir.   
İnsan ilişkilerinde başarılı olması
En az bir yabancı dil bilmesi
Temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olması