Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ulaştırma ve Lojistik

Amacı:
Malların üretilen yerden satılan yere ulaştırılması çok iyi bir yönetim ve organizasyonu gerektirmektedir. Ulaştırma ve lojistik bölümü de bu işleri en iyi şekilde gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Öğrenimi:
Bölümde öğrenim dört yıldır. İlk yılda İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş gibi dersler okutulmaktadır. Sonraki yıllarda ise Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi, Taşımacılıkta İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Taşımacılıkta Planlama ve Modelleme Teknikleri, Taşımacılıkta Araştırma Metotları ve Analizi, Dış Ticaret ve Taşımacılık Muhasebesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Taşımacılık Ekonomisinin Temelleri, Taşıma Yönetiminde Stratejik Planlama, Taşımacılık Finansmanı gibi alan dersleri okutulmaktadır.

Aranılan özelikler:
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomi, sosyal ve politik konulara ilgi duyan, düzenli ve dikkatli kişiler olmaları gerekir.

Ayrıca lojistiğin uluslararası bir çalışma alanı olduğu düşünüldüğünde yabancı dil bilmek, seyahat etmeyi sevmek gibi özellikler de başarı şansını arttıracaktır.

Kariyer:
Mezunlar taşımacılık yapan kuruluşlarda işletmelerde de çalışabilirler. Ayrıca Devlet Demiryolları ve Belediyelerde de istihdam edilebilirler.

Ulaştırma ve lojistik bölümü mezunlarının iş bulma olanakları, taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan oldukça geniştir.