Anasayfa
Rehberlik Servisi

Uçak Gövde Bakım

Programın Amacı
Uçak gövde bakım programının amacı, uçak gövdelerinin yapımında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Uçak gövde bakım programında matematik ve fizik gibi temel bilim derslerinden başka uçak, uçak resmi, uçak bilgisi, uçak atölyesi, uçak kaplaması onarımı, iniş takımları, haberleşme ve seyrüsefer gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Uçak gövde bakım programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin, genel akademik yetenekten başka, şekil ilişkilerini ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne ve çizim yeteneğine sahip dikkatli bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Uçak gövde bakım programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir.

Uçak gövde bakım programını bitirenler, uçak gövdelerinde yolcuların oturacağı kanepelerin, yük, bagaj, ikram bölmelerinin desene uygun biçimde imali ile ilgili işleri, uçak mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları
Uçak gövde bakım mezunları Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında veya bakım, onarım atölyelerinde görev alabilirler. Ülkemizde hava ulaşımı arttıkça ve bu alanda özel sektör işletmeleri de yer aldıkça uçak gövdesi teknikerlerinin çalışma alanları da genişlemektedir. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitim de görmüş olanlar uçak bakım teknisyenliği alanı ile ilgili dersleri okutmak üzere, meslek liselerine öğretmen olarak atanabilirler