Anasayfa
Rehberlik Servisi

Tütün Eksperliği

Akhisar'da eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Tütün Eksperliği Yüksekokulu, tütün ve sigara endüstrimizin ihtiyaç duyduğu Tütün Teknoloji Mühendislerini yetiştiren bir yüksekokuldur.

1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı "Tütün ve Tütün Tekeli" yasası ile tütün eksperliği görevlerinin Tütün Eksperleri Yüksekokulu mezunlarınca yapılması öngörülmüştür. Bu yasa gereği Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 1975 yılında İstanbul'da kurulan Tütün Eksperleri Yüksekokulu, lise mezunlarının ön kayıtla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Böylelikle 1929'dan bu yana kurs şeklinde yürütülen tütün eksperliği eğitimi yeni bir şekil kazanmıştır.

Öğretim süresi 1978 yılında 3, 1982 yılında 4 yıla çıkarılmış ve 1983 yılında 2809 sayılı yasa ile yüksekokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır.Öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması ve İstanbul Üniversitesine bağlanması ile eğitim ve öğretim üniversiter bir yapı kazanmış, öğretim programında tütün ve sigara endüstrisinin gelişen ihtiyaçları göz önünde tutularak gerekli formasyon kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle 1987 yılından itibaren mezunlarına Tütün Endüstri Mühendisi ünvanı verilmeye başlanmış ancak bu ünvan daha sonra Yükseköğretim Kurulunca Tütün Teknoloji Mühendisi olarak değiştirilmiştir.

1987 yılında 3389 sayılı yasa ile İstanbul'dan Akhisar'a nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanan Yüksekokulun adı ve bağlantısı 1992 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile Tütün Eksperliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve Manisa ilinde kurulması öngörülen Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.

1993-1994 öğretim yılında Akhisar Ticaret Odasının dördüncü katında sadece 1. sınıf ile öğretime başlamış, ancak 2., 3. ve 4. Sınıflar İstanbul'da öğretime devam etmiştir. Nihayet 1994-1995 öğretim yılı başında Akhisar'daki gerçek binasına nakil tamamen gerçekleşmiş, Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde geleceğe daha güvenli bakış başlamıştır.Tütün Eksperliği Yüksekokulu, "Tütün Teknoloji Mühendisliği Bölümü" ve bu bölüme bağlı dört Anabilim Dalından oluşmuştur. Bu Anabilim Dalları şunlardır:

1- Tütün Endüstrisi İşletmeciliği Anabilim Dalı,

2- Tütüncülük Politikası Anabilim Dalı,

3- Tütün Teknolojisi ve Kimyası Anabilim Dalı,

4-Tütün Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı.

1995-1996 öğretim döneminden itibaren daha önceki yıllarda iki ve üç yıllık mezun olan tütün eksperlerine üç yıl süre ile intibak programı açılması, Celal Bayar Senatosunca onaylanmıştır. Böylelikle, intibak programına hak kazananların, bir yıllık intibak programından sonra, iki yıllık mezun olanların üçüncü sınıfa, üç yıllık mezun olanların dördüncü sınıfa devam etmeleri sağlanmıştır.

Celal Bayar Üniversitesine bağlı olan Tütün Eksperliği Yüksekokulu Manisa'nın şirin bir ilçesi olan Akhisar sınırları içinde bulunmaktadır. 1975 yılında 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli yasası ile İstanbul'da Tütün Eksperleri Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Bir çok aşamadan geçtikten sonra okulumuz 1994-1995 öğretim yılında kendi binasına taşınmış ve en son halini almıştır.

Tütün Eksperliği Yüksekokulunun Akhisar'daki kampüsü, 2 katlı idari binası, modern mutfağı, kantin ve 400 kişilik konferans salonu ile asfaltlanmış açık basketbol sahasından meydana gelmiştir. Eğitim ve araştırma binasında üç adet modern laboratuar imkanı, 9 adet bilgisayar ve 15 li eğitim sistemli bilgisayar laboratuarı ve kütüphanesi ile mükemmel bir tesis durumundadır. Bu günlere büyük çabalar ve katkılar sonucu ulaşılmıştır.

Yüksekokulun Akhisar'daki kampüsü 11 Ekim 1994 günü 9. Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman DEMİREL tarafından açılmıştır. Bu tarihten itibaren sonraki en büyük sevincimiz, 17 Mayıs 1996 günü, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Tuna TANER'in 400 kişilik konferans salonunu açması olmuştur. Ayrıca konferans salonunun açılışında onur konuğumuz sanatçı Rafet El Roman'a Rektörümüz Prof. Dr. Tuna TANER de bir plaket vermiştir. Konferans salonu, muhteşem dizaynı ve görünüşüyle görülmeye layık bir yerdir.

Celal Bayar Üniversitesinin Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Akhisar'daki kampüsünde muhteşem denilebilecek binasıyla, konferans salonuyla, eğitim ve öğretim programıyla, yetiştirdiği mezunlarıyla Celal Bayar Üniversitesine bağlı olmanın haklı gururunu üzerinde taşımaktadır.