Anasayfa
Rehberlik Servisi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Programın Amacı
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programının amacı, Türkçe’nin yapısı, özellikleri, Türk edebiyatı örnekleri üzerinde eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programında Osmanlıca, eski yazı, Türk dilinin özellikleri, Türk lehçeleri eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, halk edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatı konularında eğitim yapılır.

Ayrıca, program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, edebiyata ilgili kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programı bitirenlere “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” unvanı verilmektedir.

Türk dili ve edebiyat öğretmeni, görev yaptığı okulda öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ortaöğretim Programları çerçevesinde, alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır; mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programını bitirenler resmi ve özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olarak görev alabilirler.