Anasayfa
Rehberlik Servisi

Türk Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı
Türk dili ve edebiyatı programının amacı, Türk dilinin yapısını, gelişmesini ve diğer dillerle olan bağlantısını, Türk edebiyatının tarihini ve bugünkü durumunu inceleyecek elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bu programda, Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik eğitim yapılır; Osmanlıca, genel dilbilim, Çağatayca veya Uygurca, servet-i fûnun edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatı konularında dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Türk dili ve edebiyatı programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sözel düşünme, düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip, okumayı seven, okuduklarını çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Türk dili ve edebiyatı programını bitirenlere” Türkolog” unvanı verilmektedir.
Türkologlar Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişini, gelişimi etkileyen faktörleri,Türkçe ile yazılmış edebi eserleri incelerler; dilin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirirler, sözlükler hazırlarlar. Ancak mezunların pek azı bu işleri yapmak için gerekli bilimsel meraka sahiptir. Mezunların bir kısmı yazar olarak, çoğunluğu da eğitici olarak görev yapmaktadırlar.

Çalşma Alanları
Türk dili ve edebiyatı programı mezunları kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığında, TRT Kurumunda görev alabilirler, yükseköğretim kurumlarında "Okutman" olarak çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da bitirmiş olanlar öğretmenlik olanlar orta dereceli okullara Türk Dili ve Edebiyatı, ilköğretim okullarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Özel yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.