Anasayfa
Rehberlik Servisi

Sümeroloji

Programın Amacı
Sümeroloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır.

Programda okutulan Belli Ba
şlı Dersler
Sümeroloji programında Eski çağ Mezopotamya tarihi, Sümerlerin kültürü, Sümer dilinde yazılmış tabletlerin incelenmesi gibi konularda dersler verilir.

Gereken Nitelikler
Sümeroloji alanında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Sümeroloji programını bitirenlere “Sümerolog” unvanı verilir. Mezunlar bu alanda ileri bir eğitim gördükleri taktirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak yapabilirler.

Çalışma Alanları
Sümeroloji programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir.