Anasayfa
Rehberlik Servisi

Sigortacılık

Programın Amacı
Sigortacılık programının amacı, sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Sigortacılık programında matematik, istatistik, hukuk ve ekonomi alanlarında çeşitli düzeydeki derslerden başka sigorta muhasebesi ve denetimi, hayat tabloları, sigorta sözleşmeleri sigorta mevzuatı, hayat sigortacılığı, hayat dışı sigortacılık, sigorta istatistiği gibi dersler okutulmakta ve bir proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Sigortacılık programında okumak isteyenlerin matematik, istatistik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, dikkatli sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Sigortacılık programını bitirenlere “Sigortacı” unvanı verilir.
Sigortacılar, kendilerini veya mallarını sigorta ettirmek isteyen müşterilerle görüşürler. Sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre müşterilerin ödemeleri gereken sigorta primlerini belirler.

Çalışma Alanları
Sigortacılık programını bitirenler sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler.