Anasayfa
Rehberlik Servisi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

TANIM
Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır.

GÖREVLER
-      Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde karşılanmasını sağlar,Yerli ve yabancı turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize eder, seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde pazarlamasını yapar,
-      Türkiye’ye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını seyahat işletmecisi gözetiminde yönetir,
-      Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapar (rezervasyona esas olacak detayları tespit eder, yolcunun bütçesine  uygun ücreti hesaplayarak bileti düzenler),
-      Müşterilerin beğenilerini alır ve  şikayetlerini dinler,
-      Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları hakkında (yol, konaklama, mola noktaları vb.) müşterileri bilgilendirir,
-      Müşterilerin, seyahatleri ile ilgili, havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olur,
-      İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarını tutar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Seyahat İşletmeciliği Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
-         Sosyal bilimlere ilgi duyan,
-         İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
-         Girişimci, yeniliklere açık,
-         Yaratıcı, dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,
-         Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI
Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak, tur programları için seyahate çıkabilirler. Tur operasyonlarında zaman ve müşteri yönetimi esas olduğundan stres altında çalışılmaktadır. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, yerli ve yabancı turistlerle, turist rehberleriyle, seyahat şirketleriyle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük  çok önemli rol oynamaktadır.
Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, bankacılık, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda  pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı (part-time) çalışma  da söz konusudur.
Seyahati gerektiren işlerde daha çok erkek elemanların tercih edildiği, bayanların ise büroda yürütülen sipariş alma, planlama, reklam, mağaza içi satış, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edildikleri görülmektedir. Sürücü belgesi sahibi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek yüksek okullarının ”Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” bölümlerinde verilmekte iken, bu bölüm  adlarının “Turizm ve Seyahat İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle,  ”Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” adıyla  artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle  Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” bölümlerinin eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.