Anasayfa
Rehberlik Servisi

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

Bu bölüm, bankalarda, borsa ve aracı kurumlarında ihtiyacı hissedilen yatırım danışmanlığı yapacak elemanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları:


Mezunlar, bankalarda, borsa ve aracı kurumlarda, parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar. Paralarını değerlendirebilecekleri hisse senetleri ve fonlar hakkında, ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa riskleri hakkında bilgi verirler.
Mezunlar, bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yapabilecekleri gibi, kendilerine ait danışmanlık şirketi kurarak da çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş nitelikli eleman sayısı yeterli olmadığı için iş bulma olanakları geniştir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması, bu alanda yetişmiş, nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Ekonomi ve finans sektörüne ilgi duyması
Matematik ve sosyal bilimlere ilgi duyması bu alanlarda başarılı olması
Yüksek analiz yeteneğine sahip olması, geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilmesi
Girişken, tedbirli ve soğukkanlı olması, başkalarını etkileyebilmesi
Araştırmaya meraklı ve yeniliklere açık olması
Teknolojiye, özellikle bilgisayara ilgi duyması
Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmesi gerekir