Anasayfa
Rehberlik Servisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği / Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Bu bölümler, çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları:

Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç - gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar.

Sağlık kurumları işletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:


Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşların çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin  giderek  daha  fazla  hissedilmesi,  bu  alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artıracaktır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

İşletme, ekonomi ve matematik konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı olması
Analitik düşünebilme ve problem çözme yeteneğine sahip olması
Başkalarını etkileyebilmesi ve yönlendirebilmesi
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olması
Yaratıcı olması
İnsanlara yardım etmekten hoşlanması
Ekip çalışmasına yatkın olması ve empatik ilişkiler kurabilmesi gerekir