Anasayfa
Rehberlik Servisi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

İletişim Fakülte’sinin, en yeni bölümü olan Reklâm Tasarımı ve İletişimi Bölümü, ülkemizde ve dünyada giderek önemi artan, iş kapasitesi ve yıllık cirosu milyar dolarlara varan bir meslek dalına, yaratıcı, yetenekli ve donanımlı uzmanlar yetiştirmek üzere kuruldu. Bu amaç doğrultusunda Bölüm, yerel olduğu kadar global düşünebilen, mükemmel Türkçe’nin yanı sıra en az bir yabancı dile tam hakim, iletişim teknolojileri ve uluslararası pazarlardaki değişim ve dönüşümleri izleyebilen ve yönlendirebilen, bu değişikliklerin toplumsal etkilerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilen ve bundan mesleki olarak yararlanabilen, reklâm piyasasının ihtiyaçlarına uygun çağdaş, demokratik ve lâik düşünceli insanlar mezun etmeyi hedeflemektedir.

Günümüz iş ortamlarında giderek daha fazla önem kazanan uzmanlaşma ihtiyacına bir yanıt olarak, Reklâm Tasarımı ve İletişimi Bölümü, öğrencileri, kendi yetenek ve tercihleri doğrultusunda reklamcılık mesleğinin uzmanlık dalları doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlamaktadır. “Müşteri Temsilciliği”, “Yaratıcı Üretim”, “Tasarım ve Dizayn” ve “Teknik Üretim” olarak özetleyebileceğimiz uzmanlık dalları, ortak derslerin dışındaki seçimlik dersler ve çalışmalar vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Ekonominin itici gücü olan reklâmcılığın yıllık global ve ulusal iş hacmi ve cirosunun olağanüstü boyutlara ulaştığı günümüzde, bu mesleğin gelecek yıllardaki ufku ve istihdam kapasitesi kayda değer ölçülerdedir. Son yıllarda, kendi amacını aşarak Türk sinemasının da yeni kaynağını teşkil eden bu meslek dalı, sinema sektörüne genç yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve teknik personel yetiştirmiştir. 1990’lı yıllardan bu yana süregelen çoğulcu medya sistemimizde reklâm endüstrisi; televizyon, radyo, internet ve yazılı basının da en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bugün Türkiye’de ve Dünyada en kârlı sektörlerin başında gelen reklâmcılık mesleğine en seçkin elemanları kazandırmak, Yeditepe Üniversitesi Reklâm Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün en önemli misyonudur.

VİZYON:

Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü, üniversitemizin de vizyonuna uygun olarak, sadece ulusal ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte eğitim veren, dünyanın önde gelen ve dünyaca tanınan reklamcılık bölümlerinden biri olma vizyonuna sahiptir.

MİSYON:

Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü, teori ve pratik birlikteliğini vurgulayan yaklaşımı içerisinde, yenilikçi eğitim altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunan, aynı zamanda bu teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

BÖLÜMÜMÜZÜN TANIMI

2004-2005 ders yılından itibaren eğitime başlayan Reklâm Tasarımı ve İletişimi Bölümü, sanat ve bilimin kesişme noktasında yer alan reklamcılık alanına araştırmacılar, yaratıcı uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölüm, mezunlarını, birer üst düzey meslek mensubu olmanın ötesinde, çağdaş bilime, akla ve sosyal sorumluluk bilincine sahip aydın bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir misyona sahiptir.

Ekonominin itici gücü olan reklamcılığın yıllık global ve ulusal iş hacmi ve cirosunun olağanüstü boyutlara ulaştığı günümüzde, bu mesleğin gelecek yıllardaki ufku ve istihdam kapasitesi kayda değer ölçülerdedir. Son yıllarda, Türk sinemasının da yeni kaynağını teşkil eden bu sanat dalı, sinema sektörüne genç yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve teknik personel yetiştirmiştir. 1990'lı yıllardan bu yana süregelen çoğulcu medya sistemimizde, reklam endüstrisi; televizyon, radyo, internet, ve yazılı basının da en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Türkiye'de ve dünyada reklamcılık şirketleri, en kârlı sektörler arasındadır.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, sektörde gereksinme duyulan iyi yetişmiş reklamcılık uzmanlarını, gerek yaratıcı alanda gerekse yönetsel düzeyde eğitmeyi ve dünya reklamcılık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir. Yetiştirdiğimiz, çağdaş bilim ve teknolojinin gerektirdiği birikimle donatılmış reklamcılarımızın, iletişim sektöründe her geçen gün hızla artan Yeditepe Üniversitesi mezunlarının arasına başarı ve gururla katılacaklarından kuşkumuz yoktur.

Üniversite kampusumuzun teknik ve yapısal imkanlarının sağladığı modern yaşam alanları, kafeteryalar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri, öğretim üyeleri ile birebir iletişim imkanları ve daha birçok olanağın yer aldığı sosyal atmosfer, reklamcılık mesleğinin karakter özellikleri olan entelektüel, kent kültürünü özümsemiş ve demokratik hoşgörü geleneğini yürekten benimsemiş özgür bireyler yaratmakta önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

BÖLÜMÜMÜZÜN KARAKTERİSTİĞİ

Küreselleşme, rekabet ve yayın teknolojilerindeki ilerlemeler gibi gelişmeler neticesinde, reklamcılık giderek önem kazanan ve özellikle profesyonel yetişmiş insan gücüne yoğun olarak ihtiyaç duyan bir sektör haline gelmiştir. Özellikle, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan Türkiye’de reklamverenlerin reklamcılık harcamalarının büyük oranda artması beklenmekte,bu bağlamda reklamcılık ve onun yan kollarında varolan ve gelecekte daha da artması beklenen profesyonel eğitim almış eleman ihtiyacını karşılama noktasında bölümümüz önemli bir boşluğu dolduracaktır. Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü öncelikli olarak ülkemizde varolan bu işgücü ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.

Bu bağlamda, Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün temel olarak yedi karakteri söz konusudur:

1.       Profesyonelliğe iyi bir hazırlık için, teori ve uygulama birlikteliğini içeren bir eğitim sistemi. Bu amaç doğrultusunda, bölümün öğretim üyesi kadrosu akademisyenler ve sektörden gelen yöneticilerden oluşur,

2.       Uygulamaya yönelik bir eğitim için öğretim elemanı inisiyatifinde, az mevcutlu efektif  sınıfları içeren bir eğitim anlayışı,

3.       Etkileşimli bir eğitim için laboratuarları da içeren ve öğrencilerini devamlı olarak sektörel rekabete özendiren ve yönlendiren bir eğitim anlayışı,

4.       Her bir öğrenciyi en az bir alanda çok iyi eğitmeyi amaçlayan ve söz konusu alanda onları uzmanlaştırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışı,

5.       Bir akademik bölüm olarak, akademik çalışmalara önem veren bir eğitim anlayışı,

6.       Yine öğrenciyi daha okuldayken sektöre yaklaştıran, akademisyen ve sektörden gelen profesyonellerden oluşan öğretim elemanı kadrosu,

7.       Öğrencilerin reklamcılık sistemini daha iyi öğrenmesini sağlayacak eleştirel bir bakış açısına yaklaştırmak ve etik anlayışın vurgulanmasını içeren bir eğitim anlayışı,

8.       Öğrencilerine dünya ölçeğinde güncel literatür bilgisi kazandırmayı amaçlayan ve bu özellikleriyle uluslararası piyasalarda  rahatlıkla etkinlik gösterme yeteneğine sahip olup, bu sayede Türkiye’nin ulusal ve uluslararası piyasalardaki verimliliğinin artmasına katkıda bulunacak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim anlayışı