Anasayfa
Rehberlik Servisi

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

GENEL BİLGİ
Reklamcılık ve halkla ilişkiler bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içerir. Reklamda, kitle iletişim araçları, kaynağı belli olacak ve bedeli ödenecek şekilde kullanırken, halkla ilişkilerde bu araçların yanı sıra, etkinlik, yüz yüze iletişim ve duyurum gibi araçlar da kullanılarak bir algı değişimi yaratmaya çalışılır. Bu alanda reklam ya da halkla ilişkilere gereksinim duyan üretici firmalar, reklam mesajı, halkla ilişkiler etkinliği üreten ajanslar, mesaj ve etkinliklerin yer aldığı medya, mesajı ve etkinliklerin alıcıları yer alır. Bölümde, herhangi bir ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj ve/veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl işlediğine yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.
1982 yılında İletişim Sanatları adıyla kurulan bölüm, 1992 yılında Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) tarafından akredite kurum olarak seçilerek mezunlarına IAA diploması vermeye başladı. Bölümün İletişim Sanatları olan adı 5 Ocak 2001'den itibaren, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler şeklinde değişti. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu'nda yer alan bölümde; 2 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisi sürekli görev yapmaktadır. Ayrıca reklam ve halkla ilişkiler sektörünün önde gelen isimleri, misafir öğretim görevlisi olarak bölümümüzde derse girmektedirler. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilmektedir. Bölümde, reklamcılık ve halkla ilişkiler olmak üzere iki grup yer alır. Öğretim elemanları, akademik çalışma alanlarına göre, reklam veya halkla ilişkiler gruplarına dağılmışlardır.

AMAÇ
Bölümüm eğitim felsefesi, öğrencileri, stratejik iletişiminde çeşitli liderlik rolleri için hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenir, bu gelişmeler sektörün gereksinimleri de dikkate alınarak derslerle birleştirilir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans programlarında iletişimin yazılı ve sözlü formları, pazarlama, örnek olaylar, istatistik, araştırma, grafik ve tasarım, metin yazımı ve görselleştirme, medya planlama ve kampanya dersleri yer alır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümü mezunları, reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, medya planlama ve satın alma şirketleri, çeşitli kuruluşların reklam ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilirler.