Anasayfa
Rehberlik Servisi

Raylı Sistemler Mühendisliği

Türkiye'nin ilk Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümünün amacı , ülkemizin raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak; matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bu alandaki problemlere uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamaktır.

Raylı sistemler mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deneysel tasarım yapıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmaktır.

"Raylı sistem mühendisliği" birçok disiplini içinde barındıran bir mühendislik dalıdır. Raylı sistem mühendisi olabilmek için kendi branşınızın üzerine çıkıp, diğer mühendislik dallarında da bilgi sahibi olmanız gerekir.