Anasayfa
Rehberlik Servisi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Bu bölümde, Önasya ülkeleri ve özellikle en önemli bir parçası olan Anadolu'nun ön tarih (protohistorya) ve tarih (historia) çağlarındaki arkeolojisi okutulur. Güney ve Kuzey Mezopotamya'da gelişen ve geniş bir etki alanı olan Sümer, Akad, eski Babil ve Asur sanatları, ayrıntılı bir şekilde incelenir. Çivi yazısı kullanılan bu kavimlerin bıraktığı maddi kültür kalıntıları her turlu kronolojik bir düzen içerisinde, karsılaştırılarak incelenir. Ön-asya ülkeleri içinde, coğrafi konumu nedeniyle kilit noktası niteliğindeki Anadolu'nun ön tarih ve tarih çağlarının başlangıcından, M.Ö.6.yüzyılın ortalarına kadar gecen zaman içindeki arkeolojisi (neolitik, kalkolitik, eski tunç çağı kültürleriyle Asur ticaret kolonileri, Hitit, Geç Hitit, Urartu ve Frig dönemleri) okutulan derslerin en önemli kesimini oluşturur. Anadolu'nun, doğu ve batı arasındaki durumu yerli sanatı, komsu ülkelerle olan sanat alışverişi ve Anadolu-Ege, Anadolu-Kıbrıs ilişkileri eski Suriye ve İran arkeolojisi üzerinde de ayrıntılı bir şekilde durulur. 

Çalışma Alanları:


Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programını bitirenler "Arkeolog" unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar "Teknik Eleman" sınıfından sayılmaktadır. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. 

Mesleğin gerektirdiği özellikler:


Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı olması
İyi bir gözlemci, araştırmacı, sabırlı ve açık havada çalışmaktan hoşlanan biri olması
Sözel düşünme, neden - sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip ve bedence sağlam olması gerekir.