Anasayfa
Rehberlik Servisi

Prehistorya

Tarih öncesi anlamına gelen Prehistorya insanın ortaya çıktığı andan itibaren yazıyı bulmalarına kadar olan süredeki
avcı-toplayıcı toplumun geçirdiği kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimin araştırılması oluşturur. Bu gelişimin, arkeolojik buluntuların ışığında, dünya ve Anadolu kültürlerinde nasıl gerçekleştiği derslerde incelenir. Derslerin yanı sıra yüzey araştırmaları, kazılar ve laboratuar çalışmaları anabilim dalının uygulamalı bilimsel kapsamını oluşturur.

Çalışma Alanları:

Prehistorya Anabilim Dalı, ülkemizde tarihöncesi dönem arkeolojisi üzerinde uzmanlaşmış yalnızca iki akademik birimden biridir. Ülkemizin gerek duyduğu nitelikli kadroların oluşturulması, çeşitli alanlarda uzmanların yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek uzmanların yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.Tekniğin gelişimine paralel olarak modernleşmeyle birlikte eski kültürlere ve eserlere de ilginin artması, restorasyonun ön plana çıkması, tarihi eser turizminin gelişmesi mesleğe olan ilgiyi artırmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı olması
İyi bir gözlemci, araştırmacı, sabırlı ve açık havada çalışmaktan hoşlanan biri olması
Sözel düşünme, neden - sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip ve bedence sağlam olması gerekir