Anasayfa
Rehberlik Servisi

Otel Yöneticiliği

Bu bölüm, ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek - içecek işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer çalışanlar arasında görev yapacak, nitelikli insan gücü yetiştirir.

Çalışma Alanları:

Mezunlar; otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde, müşterilerin giriş - çıkış işlemleri, kullanılan mekanların temizliği ve bakımı, mutfakların istenen şekilde hizmet verebilmesi, kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin temini gibi alanlarda organizasyon sorumlusu olarak ayrıca; seyahat işletmelerinde yurt içi ve yurt dışı turların düzenlenmesi konularında çalışırlar.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
Düşüncelerini başkalarına açıkça ifade edebilme, ikna yeteneğine sahip olması
İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olması
Zamanı iyi kullanma ve organizasyon yeteneğine sahip olması
Yabancı dil bilmesi
Girişimci ve yaratıcı olmanın yanı sıra, organizasyon yeteneğine sahip olması
Kısa sürede doğru kararlar alabilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmesi
Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir