Anasayfa
Rehberlik Servisi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Günümüzde işletmelerin ve kurumların başarılı ve karlılığının artması etkin bir finans yönetimi ile olanaklıdır. İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan gereksinim, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Bu gereksinmeden dolayı Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.