Anasayfa
Rehberlik Servisi

Muhasebe Bilgi Sistemleri / Muhasebe ve Denetim / Muhasebe ve Finansal Yönetim

Bu bölümler, muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında uzman ve yöneticiler yetiştirir. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve  finans konularında yeterli mesleki  ehliyete sahip,  lisan  bilen,  uygulama  deneyimi  kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:


Bu alan mezunları, çalıştıkları kurumlarda, hesap işlerini yürütme, yorumlama, kayıtları tutma, kontrol etme ve mali kaynakları verimli şekilde kullanma konularında faaliyet gösterirler.

Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait ticari kuruluşlarda, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde, finans kuruluşlarında görev alabilirler. Çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Kendilerine ait muhasebe veya mali müşavirlik bürosu da açabilirler. Muhasebe mevzuatını iyi bilmek ve bilgisayar kullanmak iş bulma olanağını ve başarıyı artırır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

İşletmelerin, faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve kaynakların verimli kullanılabilmesi için; mali konuların düzenli bir şekilde takibi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu alanda yetişen uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
Ekonomi ve sosyal bilimlere ilgi duyması
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
Dikkatli, düzenli ve sabırlı olması
Ayrıntılara dikkat etmesi
Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir