Anasayfa
Rehberlik Servisi

Muhasebe

Programın Amacı
Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerinde gelir ve giderlerin hesaplanması ve denetlenmesine ilişkin yöntem ve teknikler konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bu programda matematik, genel muhasebe, işletme, finansman, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, envanter, bilanço gibi meslek dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Muhasebe programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip, yönergeleri anlayıp uygulayabilen, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Muhasebe programını bitirenlere Muhasebeci” unvanı verilir.
Muhasebeciler çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar.

Çalışma Alanları
Mezunlar kamu ve özel sektörde, muhasebe ile ilgili alanlarda geniş iş bulma olanaklarına sahip oldukları gibi, özel muhasebe bürosu da kurabilirler.