Anasayfa
Rehberlik Servisi

Medya ve İletişim

80’li yıllarda teknolojik gelişmelerin iletişim alanında köklü değişimlere neden olacağı konuşulurken günümüzde yeni iletişim araçlarının neler olabileceği ve genel olarak medyanın hayatımız üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Hayatın bu derece önemli bir noktasında bulunan iletişim ve medya alanları üzerine yapılacak olan bir eğitim de doğal olarak büyük önem taşımaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki iki bölümden birisi olan Medya ve İletişim Bölümü, iki temel amaç üzerine yapılanmıştır. Bunlardan ilki iletişim alanında “Neden?” sorusunun cevabını arayan, alanın teorik birikimine hakim mezunlar yetiştirmektir. İkinci amaç ise iletişim ve medya alanında “Nasıl?” sorusunun cevabını bilen, uygulama alanlarını yakından tanıyan, geleceğin medya profesyonellerini yetiştirmektir. Bu iki öncelikli amaç için kuramsal ve uygulama dersleri arasında bir denge sağlanmıştır. Bunun yanı sıra seçmeli dersler uzmanlaşma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Akademik kariyer yapmak amacında olan bir öğrenci seçmeli derslerde bu yönde bir tercih yapma imkanına sahip olacaktır. Sinema alanında çalışmak isteyen bir öğrenci ise bu alana yönelik dersleri alarak kendisini yetiştirebilecektir. Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin akademik ihtiyaçları, alanın geleceği ve etkin kariyer olanakları göz önüne alınarak etkileşim içinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölümün mezunları, Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Sinema, Habercilik gibi temel alanlarda görev alabilecekleri gibi iletişim yönetimi kapsamında değerlendirilebilecek birçok pozisyon için gerekli donanıma sahip olacaktır.