Anasayfa
Rehberlik Servisi

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik - bilgisayar programının amacı, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması konularının yanı sıra bilgisayar sistemlerinin yapısı, işleyişi, sistemlerin kullanışı konularında çalışmalar yapabilecek teknik elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:

Mezunlar programcı, tasarımcı, sistem analisti, sistem yöneticisi, yazılım - donanım uzmanı, veri tabanı yöneticisi, risk yöneticisi olarak özel ve kamu sektöründeki ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alabilirler, bilgisayar şirketlerinde çalışabilirler. Konusunda iyi yetişmiş bölüm mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İş bulma olanakları oldukça yüksektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Geçerliliğini sürdürecek bir meslek dalıdır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Yaratıcı olması
Bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerine ilgi duyması
Bilimsel merakı olması ve araştırmacı olması
Sorumlu, sabırlı, titiz olması
Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi gerekir