Anasayfa
Rehberlik Servisi

Matematik Mühendisliği

Programın Amacı
Matematik mühendisliği programı, endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Matematik mühendisliği Programında, başta matematik olmak üzere bilgisayar, mühendislik ve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Öğrencilere, dörder hafta süren bilgiişlem, araştırma ve işletme konularında yaz stajları yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Matematik mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin matematikte ve fen derslerinde başarılı, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, getirebileceği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere "Matematik Mühendisi" unvanı verilir.
Matematik mühendisi, iş yerindeki problemlere matematik yolu ile çözüm üretir.

Çalışma Alanları
Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler.