Anasayfa
Rehberlik Servisi

Matematik - Bilgisayar

Programın Amacı
Matematik-Bilgisayar programı matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilim ve teknoloji alanlarına uygulanması konularında çalışacak elemanları yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Matematik-bilgisayar programında analiz, analitik geometri, fizik, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir ve sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, komple fonksiyonlar teorisi gibi dersleri gibi matematik dersleri yanında bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Matematik-bilgisayar alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme ve analitik düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gereklidir

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Matematik –bilgisayar programından mezun olan kişiye "Matematikçi" unvanı verilir.
Matematik, saf (sırf) matematik ve uygulamalı matematik olarak iki temel gruba ayrılır. Saf (sırf) matematik alanında çalışanlar, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri üzerinde çalışırlar. Uygulamalı matematik alanında çalışanlar ise matematik ilke ve yöntemlerinin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması ile ilgilidirler.

Çalışma Alanları
Matematik - bilgisayar programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri taktirde ortaöğretim kurumlarında ya da dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu ya da özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadır.
Uygulamalı matematik ve bilgisayar alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgiişlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.
Matematik- Bilgisayar programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi konusunda ek bir eğitim görmüş olmak koşulu ile, meslek liselerine bilgisayar alanında dersler vermek üzere, öğretmen olarak atanabilirler.