Anasayfa
Rehberlik Servisi

Makine ve İmalat Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden Makine Mühendisliği ile bu özelliklere sahip ürünlerin tasarım, malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz gibi kavramları hesaba katarak nasıl üretileceği üzerinde çalışan Üretim Mühendisliğinin birleşimine Makine ve İmalat Mühendisliği denilmektedir.

Çalışma Alanları:

Makine ve Üretim Mühendisi, bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir. Üretim sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim, montaj bölümlerinde çalışabilirler, üretim işlem ve süreçlerinin tasarımı ve yürütülmesinde görev alabilirler. Tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir. Bölüm mezunları Mühendislik ofisleri, Araştırma geliştirme laboratuarları, Otomotiv Sanayi, İmalat Sanayi, İnşaat sektörü, Kimya Sanayi, Enerji, Tekstil sektörü ve Seramik sektöründe çalışabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Matematik ve fizik alanlarında başarılı olması
Teknolojiye ilgi duyması, mekanik konularında başarılı olması
Yenliklilere ve gelişmelere açık olması
Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
Bir iş planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması