Anasayfa
Rehberlik Servisi

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı:

Globalleşme özellikle Soğuk Savaşın bitimini takibeden dönemde tüm dünyada baskın bir süreç olarak etkisini göstermektedir.  Günümüzde çok karmaşık bir sosyal ilişkiler ağını da ortaya çıkaran bu sürecin ulusal ve uluslararası boyutlarının, konunun disiplinlerarası  niteliğinin de ön plana çıkartılarak, lisans düzeyinde programlanarak, öğrencilere aktarılması gereği açıktır.  Üniversitemizde  var olan Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarında bu konular ele alınmakla birlikte disiplinlerarası bir yaklaşımı temel alacak yeni bir programın konuların günümüz dünyasında gerektirdiği ayrıntı ve vurguların incelenmesi açısından gerekli olacağı düşünülmektedir.

Bu amaçla ODTÜ Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki SUNY-Binghamton Üniversitesinin ilgili bölümleri ile işbirliği içerisinde  disiplinlerarası bir niteliği olan lisans Global and  International Affairs (küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler) lisans programının geliştirilmesini önermektedirler.

Programa, üniversitemizde hem Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne, hem de Uluslararası İlişkiler Bölümüne giderek artan üstün nitelikli öğrenci talebi ve günümüzde uluslararası gelişmelerden soyutlanamayacak siyasal ve toplumsal sorunlara ilgi duyan öğrencilerin gereksinmeleri de gözönüne alındığında, ciddi bir istem olabileceği  varsayılabilir.  Programa kabul edilecek öğrencilerin dört yıllık öğrenimin döneminin birinci ve üçüncü yıllarını ODTÜ’de, ikinci ve dördüncü yıllarını ise SUNY-Binghamton Üniversitesinde tamamlamaları sözkonusudur.  Bu olanağın programa olacak istemi artıracak bir unsur olacağı da düşünülebilir. 

Önerilen program hem Orta Doğu Teknik Üniversitesinin iki bölümü arasında halen var olan yakın işbirliğinin artırılmasına yardımcı olacak hem de  ODTÜ’nün ABD’nin saygın üniversitelerinden ve özellikle sosyal/siyasal bilimler alanında uluslararası bir konuma sahip SUNY-Binghamton Üniversitesi ile ortak bir program geliştirmesi yolu ile  üniversitemizin var olan uluslararası saygınlığını pekiştirecektir.  Bu bağlamda bu program yoluyla kurulacak ilişkinin uzun dönemde öğretim üyesi  değişimi, araştırma projelerinde ortaklık ve öğrenci değişimi gibi başka yollarla mevcut Bölümlerimize de olumlu katkılar yapması beklenmektedir.