Anasayfa
Rehberlik Servisi

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği Bölümünün amacı; konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu, temel işletmecilik bilgileriyle donanmış; sektörün yapısına ve işleyişine vakıf ; yönetim bilgi-becerisine ve etik yapıya sahip; iki yabancı dil bilen; iletişim, yaratıcılık ve bilgi sentezleme yetenekleri gelişmiş; bilgi teknolojilerini kullanabilen; teorik ve pratik bilgiye sahip orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir. Konaklama işletmeciliği bölümünde birinci ve ikinci sınıfta genel işletme dersleri yanında temel turizm branş dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Son 2 yılda Turizm branş dersleri ve uygulama ağırlıklı dersler okutulmaktadır. 4. yılda öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre tercih edecekleri zorunlu seçmeli mesleki derslerle belirli alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren, ikinci yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca dillerinden biri seçerek 5 yarıyıl süresince bu dilin eğitimini alacaklardır.