Anasayfa
Rehberlik Servisi

Kimya Öğretmenliği

Programın Amacı
Kimya öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında kimya konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Kimya öğretmenliği programında, genel matematik, fizik, kimya, mekanik, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya gibi dersler okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler
Kimya öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da kimya öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Kimya öğretmenliği programını bitirenlere “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir.
Kimya öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
Kimya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.