Anasayfa
Rehberlik Servisi

İşitme Engelliler Öğretmenliği

Programın Amacı
İşitme engelliler öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında işitme özürlü öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İşitme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, ses eğitimi, dil gelişimi ve iletişim, öğretimi, işitme engellilere resim ve model öğretimi, işitme engelliler için okuma-yazma öğretimi, işitme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme yöntemleri gibi dersleri okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler
İşitme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle işitme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir.
Başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da işitme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.
İşitme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
İşitme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, işitme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.