Anasayfa
Rehberlik Servisi

İnsan ve Toplum Bilimleri

İnsan ve Toplum Bilimleri ülkemizde ve dünyamızda yaşanan hızlı değişime ve disiplinler arası çalışmanınson yıllarda artan önemine paralel olarak, birçok alanda bilgi sahibi olan, sorunlara hızlı ve etkin çözümler sunabilen, çağdaş gelişmeleri çok yönlü yorumlayarak vizyon geliştirebilen, "generalist" olarak nitelendirilen insan gereksinimi gözönüne alınarak açılan bir bölümdür

İnsan ve Toplum Bilimleri Lisans Programı, dar çerçeveli bir disiplinde uzman yetiştirmek yerine, öğrencilere hem günümüz dünyasını algılama, hem de yeni bilgi alanlarını ve yeni düşünme biçimlerini keşfederek, kendilerini tanıma ve gerçek ilgi alanlarını belirleyebilme olanağı sunmak hedefi ile açılmıştır.

İnsan ve Toplum Bilimleri disiplinleri insanın hem yerel hem de küresel deneyimlerinin temel boyutlarını irdeler. Bu programda, yalnızca kendi toplumunun değil, diğer toplumların da ekonomik, tarihi, kültürel, siyasi, psikolojik, teknolojik ve sosyal boyutlarını bilen, insan ve toplumla ilgili konulara bilimsel yöntemlerle yaklaşabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.