Anasayfa
Rehberlik Servisi

İletişim Bilimleri

Radyo, televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında görev yapacak elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür. İletişim bilimleri, insan iletişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Çalışma Alanları :

Mezunları resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarıyla, sinema sektöründe görev alabilmektedirler.Mezunları radyo, televizyon ve sinema sektöründe haber muhabiri, program yapımcısı, yorumcu ve araştırmacı olarak görev alabilirler. Her zaman asgari geçim düzeyinin üstünde kazançla iş bulma olanakları vardır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu :


Kitle iletişim araçları ve yöntemlerinin gelişmesi bu elemanlara duyulan gereksinimi arttırmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Üst düzey sözel yeteneğe sahip olması
Sosyal Bilimler alanında başarılı olması
Araştırmacı, yaratıcı olması ve başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanabilmesi gerekir