Anasayfa
Rehberlik Servisi

İletişim

Bu programın amacı, basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık turizm gibi kitleye yönelik alanlarda eleman yetiştirmektir. Mezunlar gazeteci, radyo-TV programcısı, halkla ilişkiler elemanı gibi ünvanlarla mezun oldukları alana göre çalışabilirler.

GENEL BİLGİ
Bugünün dünyasında iletişim, insanın temel bir gereksinimi olarak görülmektedir. Iletişim kurmadığımız tek bir an bile olmadığı için iletişim nefes almak kadar önemlidir. Bireyler, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar varlıklarını sürdürebilmek için birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Bununla birlikte, başkalarını anlamak ve uygun tepkiyi verebilmek kolay değildir. Bu durum, iletişimi karmaşık bir süreç ya da olgu haline getirmektedir. İletişim Bölümü, bu karmaşıklığın farkında olup, iletişim çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakmaktadır.
Bu bakış açısıyla, İletişim Bölümü'nün programı kuramsal ve uygulamalı dersleri içermektedir.

AMAÇ
Bölümün amacı, öğrencilerini her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişimle ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller olarak yetiştirmektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli örgütlerdeki iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir.