Anasayfa
Rehberlik Servisi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Programın Amacı
İç mimarlık ve çevre tasarımı programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İç mimarlık ve çevre tasarımı programında tasarlama, temel eğitim, teknik resim, insan-çevre ilişkileri, yapı, güzel sanatlar, uygarlık tarihi, bina bilgisi dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, temeli daha çok tasarıma, mekânın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır, mekâna özgü ekipmanların tasarımı yaptırılır.

Gereken Nitelikler
İç mimarlık ve çevre tasarımı programında eğitim görmek isteyenlerin tasarım ve çizim yeteneğine ve estetik görüşe sahip, şekiller ve renkler arasındaki ilişkileri görebilen, yeniliklere açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilme meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İç mimarlık ve çevre tasarımı programından mezun olanlara "İç Mimar ve Çevre tasarımcısı" unvanı verilir.
İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar ve çevre tasarımcıları mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır.

Çalışma Alanları
İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mekanların yaşam kalitesini ve verimliliğini, kamunun sağlık, güvenlik ve refahını artıran, deneyimli, nitelikli iç mimarlar yetiştirir. Eğitimin temel felsefesi, edinilen bilginin sentezini yapabilen ve çözülmesi gereken problemleri değişik açılardan görebilen kişiler yetiştirmektir. Bu yaratıcı mesleğin uygulamasında yeni teknolojilerin ve bilginin çok önemli olduğu bilinciyle, öğrencinin değişen dünyaya uyum sağlamasına destek olan bir eğitim verilmektedir.

Ders programı geniş bir kültür yelpazesi içinde, kuramlar ve uygulama arasında bütünlük sağlamaktadır. Meslekle ilgili derslerin yanısıra alınan seçmeli dersler öğrencinin eleştirel düşünme ve akıl yürütme yeteneklerini geliştirmeye olanak sağlar. Yabancı dille yapılan eğitim, meslekle ilgili terminolojinin kolaylıkla kullanılmasını sağlamanın yanısıra, yabancı dilde yaygın olan kaynaklara erişebilmeyi olanaklı kılmaktadır. Internet bağlantısıyla farklı ortamlarda üretilen tasarımlara ve yazın kaynaklarına kolaylıkla erişilebilmektedir.

Program sürekli gelişime ve ilerlemeye açık olup, sistematik olarak değerlendirme yöntemleri ile güncelleştirilmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü yerleşmiş bir ders programı ve onu destekleyen ekipman, arşiv ve teknolojik donanıma sahip ve kendini mezunları ile kanıtlamış bir bölümdür