Anasayfa
Rehberlik Servisi

Hititoloji

Programın Amacı
Hititoloji programında çivi yazısını Eski Babil’den alarak yaygınlaştıran Anadolu’nun göçmen kavmi Hititlerin yaklaşık M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında eğitim verilmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Hititoloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Anadolu’ da yaşamış Hititlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Hititoloji programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Hititoloji programını bitirenlere “Hititolog” unvanı verilir. Mezunlar bu alanda ileri bir eğitim gördükleri taktirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak yapabilirler.

Çalışma Alanları
Hititoloji programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir.