Anasayfa
Rehberlik Servisi

Gorsel İletişim Tasarımı

Kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilere sahip, görsel tasarım bağlamında uygulamaya dönük beceriler kazanmış uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. İletişim Tasarımcısı hedef kitleyi saptamak, yeni iletişim kanalları keşfetmek, yeni anlatım dilleri oluşturmak, bunları kurumsal kimliğin tutarlı bütünlüğü içinde etkili bir biçimde kullanmak konusunda aktif rol üstlenir. İletişim Tasarımcısı, kurum ve kuruluşların zihnindeki imgesini etkili ve kalıcı şekilde oluşturmakla yükümlüdür.

Çalışma Alanları:

Resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarının yanında, sinema ve internet alanıyla ilgili kuruluşlarda tasarımcı olarak çalışabilme olanakları vardır.Görüntü içeren her araca uygun, görsel tasarım becerisi olan her uzmanın asgari geçim düzeyinin üstünde kazançla iş bulma olanağı vardır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:


Kitle iletişim araçları ve yöntemlerinin gelişmesi, internetin tüm sektörler için vazgeçilmez olması mesleğin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Görsel İletişim Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler


Bilgisayar, sinema, televizyon gibi iletişim araçlarına ilgi duyması
İletişim alanıyla ilgili olması ve son gelişmeleri takip etmesi
Araştırmacı, yaratıcı olması ve başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanabilmesi gerekir.