Anasayfa
Rehberlik Servisi

Genetik ve Biyoinformatik

Genetik bilimi, canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji, tarım gibi pek çok alanda iyileştirme amaçlı kullanılmasının yanı sıra yeni araştırma alanlarıyla her geçen gün daha da gelişmektedir. Genetik alanındaki gelişmeleri takiben, insan genom dizisinin karakterizasyonuyla başlayan süreçte, yaşam bilimleri alanında daha önce benzeri görülmemiş oranda bir veri birikimi başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bu bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artmaktadır. Biyoinformatik bilim dalı, bu biyolojik verilerin anlamlandırılması, saklanması, görsellenmesi ve bu devasa bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının sentezi olarak doğmuştur. Genetik ve Biyoinformatik Programı kapsamında mühendislik temelleri ve disiplini öğretilecek olup, bunun üzerine genetik, işlemsel biyoloji, programlama, algoritma gibi zorunlu dersler ve de ileride öğrencilerin uzmanlaşacakları alanları belirlemede katkıda bulunacak fonksiyonel ve karşılaştırmalı genomik, bitki genetiği, insan genetiği, veri madenciliği gibi özel alanlarda seçmeli dersler sunulur. Genetik ve Biyoinformatik Programı; konusunda temel bilgi, kavram ve kuramları öğrenmiş, araştırma yöntemlerine hakim, uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, bağımsız öğrenip kendisini geliştirebilen ve alanlarına uygun görevleri yapabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alan olan Genetik ve Biyoinformatik bilimleri, hem dünyada hem de ülkemizde geleceği son derece parlak ve dünyada iş potansiyeli en fazla olan mesleklerden birisidir. Mezunlar ülkemizde, kamu ve özel sektörde (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalite kontrol birimleri gibi), araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi) genetik uzmanı olarak görev yapabileceklerdir.