Anasayfa
Rehberlik Servisi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

Program, değerleme faaliyetini gerçekleştirebilecek, uluslararası değerleme standartları çerçevesinde faaliyet gösterebilecek değerleme uzmanları yetiştirmektir. Değerleme faaliyeti, bir gayrimenkul, gayrimenkul projesinin, veya gayrimenkule bağlı hak ve mükellefiyetlerin, menkulün ve bu menkule bağlı hak ve mükellefiyetlerin veya bir şirketin ve bu şirkete bağlı hak ve mükellefiyetlerin, bankaların, organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen, bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin, kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların, taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin, birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da varlık ve yükümlülüklerinin,  belirli bir tarihteki muhtemel değerinin (gerçeğe uygun değerini) bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesidir.  

Kamulaştırma, satış, konut finansmanı (mortgage), özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları,  yeni yapılanmakta olan bu mesleğin kurumsallaşması, sistemin içinde bulunan bankalar, kredi talep edenler, halka açık anonim şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, factoring ve finansal kiralama şirketlerinin yasal düzenlemeleri yerine getirmelerinin zorunluluğu ve tüm gayrimenkullerin (aktifindeki, ticari kredi için teminat aldıkları, konut kredisi kapsamında ipotek aldıkları v.b.) değerleme şirketleri ve değerleme tarafından rapora bağlanmasını zorunlu kılması, bu alanda iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacın en önemli göstergesidir.

Çalışma Alanları

Mezunlar, bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirliği, planlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (şirketler, kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, özelleştirme idaresi, vergi idaresi ve milli emlak genel müdürlüğü gibi kuruluşlarda iş bulma, istihdam ve kariyer imkanına sahiptirler.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:


Ekonomiye ilgili olması
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
Yeniliklere açık olması, yaratıcı olması