Anasayfa
Rehberlik Servisi

Fizik Öğretmenliği

Programın amacı
Fizik öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim kurumlarında fizik konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler içeren
Fizik öğretmenliği programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, diferansiyel denklemler, ısı ve termodinamik, mekanik ve laboratuarı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.
Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler
Fizik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerine başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da fizik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programdan mezun olanlara “Fizik Öğretmeni” unvanı verilir.
Fizik öğretmeni, görev yaptığı okulda, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde, alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerin başarılarını değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
Fizik öğretmenleri özel ve resmi liselerde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptir