Anasayfa
Rehberlik Servisi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Programın amacı
Fen bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere fizik,kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Fen bilgisi öğretmenliği programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, mekanik, genel biyoloji, genel ekoloji, genetik gibi derslerden başka, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, genel öğretim yöntemleri, fen bilgisi öğretim yöntemleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler
Fen bilgisi öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi çevresindekileri geliştirme çabasında olma da fen bilgisi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programdan mezun olanlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir.
Fen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarının ikinci basamağında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, fizik,kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacı ile, teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

Çalışma Alanları
Fen bilgisi öğretmenleri Özel ve resmi ilköğretim okullarında görev alırlar. Sekiz yıllık eğitimin zorunlu olması ile fen bilgisi öğretmenlerine duyulan gereksinim artmıştır.