Anasayfa
Rehberlik Servisi

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Programın Amacı
Felsefe grubu öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık gibi dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Felsefe grubu öğretmenliği programında felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alanları ile ilgili dersler okutulur.
Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler
Felsefe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında başarılı, soyut konularla uğraşmaktan zevk alan, entelektüel gelişmeyi amaçlayan kimseler olmaları gerekir.
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da felsefe grubu öğretmenlerinde aranan özelliklerdir

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Felsefe grubu öğretmenliği programını bitirenlere “Felsefe Grubu Öğretmeni” unvanı verilir.
Felsefe grubu öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
Felsefe grubu öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi Kültür Bakanlığı ve TRT’de çalışma olanağına sahiptirler.