Anasayfa
Rehberlik Servisi

Enformasyon Teknolojileri

Programın Amacı
Enformasyon Teknolojileri programının amacı, yaşamın her yanına bilgisayar ve enformasyon sistemlerinin hızla artan bir şekilde entegre olması ile bu konuda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Enformasyon Teknolojileri programında, temel derslerin yanısıra fiziksel eğitim, uygarlık tarihi, sistem programcılığı, muhasebe, ürün yönetimi, istatiksel metodlar, veri yapıları ve algoritimleri, mikro ekonomi, makro ekonomi, personel yönetimi, bilgisayar organizasyonu, sayısal analiz, işletim sistemleri, veri tabanı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler
Enformasyon Teknolojileri programında okumak isteyenlerin, temel bilimler konularında yeterli önbilgiye sahip, bilgisayar teknolojileri ve bu konularda yapılan çalışmalara ilgi duyan, yazılı ve sözlü iyi iletişim yeteneğine sahip, açık düşünce sahibi, yaratıcı, insanlarla kolay iletişim kurabilen kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Enformasyon Teknolojileri programını bitirenlere lisans diploması ve “Enformasyon Teknolojileri Mühendisi” unvanı verilir.
Mezunlar, mühendis, işletmeci, bilgisayar uzmanı ve yönetici olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları
Enformasyon Teknolojileri programından mezun olanlar, yazılım ve bilgisayar firmaları, basın ve iletişim firmaları, banka, sigorta ve finans kuruluşlarında iş bulabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Enformasyon teknolojileri programı, kamu ve ozel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak ve bu konularda kariyer planı olan kişiler için tasarlanmıştır. Endüstride bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Yönetim ve bilgisayar konularına meraklı olan kişiler bu bölüm için ideal adaylardır.    

Amacımız öğrencilerimizin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlamak ve bunlar ile  problem çözme kabiliyetlerini geliştirmektir.

 Öğrenciler 4.  sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler. Bu programdan mezun olabilmek için, öğrencilerimizin 142 kredilik ders almaları ve iki tane staj yapmaları gerekmektedir.

İş Olanakları

Son yıllarda IT ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık , finans ve her ölçekteki işletmede, enformasyon teknolojileri artan bir oranda işin dominant bir bileşini olmaktadır. Bu gelişme de, mezunlarımıza sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlarımız, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi,yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkanına sahiptirler.