Anasayfa
Rehberlik Servisi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir.
Geride kalan  20.y.y. içinde enrji kaynağı olarak kömür, petrol ve doğal gazın bilinçsiz kullanılması nedeniyle ekolojik denge bozulmaya başlamış, bu durum fosil enrji kaynaklarının hızlı azalmasını ve dünya ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu olumsuzlukları gidermek için bilim insanları alternatif enerji arayışlarına  hız vermişlerdir. Konunun önemini kavrayan yerli ve yabancı şirketler enerji üretim teknolojileri geliştirmede her türlü yatırım ve ARGE faaliyetlerinde birbirleriyle yarışmaya başlamışlardır. Asya, Avrupa ve Afrika arasında enerji ilişkilerinde kilit ülke konumda olan ülkemizin bu yarışta zamanında ve doğru olarak yer alması ve başarı sağlayabilmesi ancak iyi yetişmiş Enerji Sistemleri Mühendisleri ile mümkün olacaktır.
Enerji Sistemleri Mühendisliğinin, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde ve serbest  piyasa ekonomisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç duyulacak en önemli mühendsilik alanlarından biri olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçektir.

1997 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerini Muallimköy Yerleşkesi’nde sürdürmektedir.
Fosil tipi yakıtların gitgide tükenmekte olduğu günümüzde bilim, alternatif enerji kaynakları bulma konusunda yoğun bir çaba içindedir. Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan tüm ülkeler için çok önemli ve gerekli olduğu günümüz koşullarında Bölümümüzde;

Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak kurulan Triboloji ve Hidrojen Yakıt Hücreleri laboratuvarlarımızda otomotivden savunma sanayine kadar pek çok sektöre de teknolojik destek sağlanmaktadır.
Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır;
· Isı Tekniği Anabilim Dalı
· Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı
· Yakıt ve Yanma Anabilim Dalı
· Petrol Anabilim Dalı