Anasayfa
Rehberlik Servisi

Endüstriyel Tasarım

Programın Amacı
Bilindiği gibi tasarım yapılmadan üretilen teknolojik bir ürünün kalitesinden söz edilemez. ulusal ve uluslararası rekabeti yaratan en önemli unsurlardan biri olan tasarımı gerçekleştirecek nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel tasarım programının amacı da bu ihtiyacı karşılayacak elemanları yetiştirmektir.
Endüstriyel tasarım en temel anlamda ürünler ve insanlar arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin anlamlı bir şekilde kurgulanmasını amaçlar. Öte yandan, bunu bir firma bağlamında ve piyasa mekanizması içinde gerçekleştirdiği için, endüstriyel tasarım firmaların üründen kar beklentisi ile müşterilerin aynı üründen değer (fiyat karşılığı elde edilen işlevsel ve sembolik fayda) beklentisini yaratıcılık ve yenilik yoluyla uzlaştırmayı da amaçlar. Tüm bu nitelikleriyle, bir meslek ve disiplin olarak endüstriyel tasarım günümüzde giderek insan zekası, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürüne dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır. Endüstriyel tasarım en temel anlamda ürünler ve insanlar arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin anlamlı bir şekilde kurgulanmasını amaçlar. Öte yandan, bunu bir firma bağlamında ve piyasa mekanizması içinde gerçekleştirdiği için, endüstriyel tasarım firmaların üründen kar beklentisi ile müşterilerin aynı üründen değer (fiyat karşılığı elde edilen işlevsel ve sembolik fayda) beklentisini yaratıcılık ve yenilik yoluyla uzlaştırmayı da amaçlar. Tüm bu nitelikleriyle, bir meslek ve disiplin olarak endüstriyel tasarım günümüzde giderek insan zekası, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürüne dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Endüstriyel tasarım programında temel derslerin yanı sıra, endüstri ürünleri tasarımı, tasarım iletişimi, ergonomi, sanat tarihi, pazarlama, bilgisayar, moda sanat ve tasarım tarihi, temel çizim teknikleri, malzeme bilgisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programı dört yıllık olup sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Yapılan uygulamalardan bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. Birinci yıl sonunda altı haftalık yaz stajı bölüm işliklerinde yapılır. İkinci yılda öğrenciler, endüstriyel tasarımlar uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Dört haftalık yaz stajı endüstriyel fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı, tasarım bürolarında dört haftadır. Dördüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programı dört yıllık olup sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Yapılan uygulamalardan bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. Birinci yıl sonunda altı haftalık yaz stajı bölüm işliklerinde yapılır. İkinci yılda öğrenciler, endüstriyel tasarımlar uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Dört haftalık yaz stajı endüstriyel fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı, tasarım bürolarında dört haftadır. Dördüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar.

Gereken Nitelikler
Endüstriyel tasarım programında okumak isteyenlerin matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekilleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
Bu bölümü tercih edecek adayların; yaratıcı zekaya sahip, üretken, yeni yaklaşımlara açık ve hayal güçlerinin kuvvetli olması, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Endüstriyel tasarım programını bitirenlere "Lisans Diploması" verilir.
Endüstriyel tasarım meslek elemanları özel sektöre ait fabrikalarda çalışarak üretilecek ürünün, çeşitli üretim aşamalarında çizimlerini yaparlar; Üretilen ürünün modellerinin hazırlanıp pazarlanmasına kadar çeşitli birimlerde görev yapabilirler. Bu bölümden mezun olanlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre kendi özel tasarım bürolarını kurabilirler.

Çalışma Alanları
Endüstriyel tasarım meslek elemanlarının çalışma alanları özel sektöre ait endüstri kuruluşlarıdır. İş bulma olanakları büyük şehirlerde daha fazladır.
Bu bölümden mezun olanlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre kendi özel tasarım bürolarını kurabilirler.