Anasayfa
Rehberlik Servisi

Elektrik Mühendisliği

Programın Amacı
Elektrik mühendisliği programının amacı, kuvvetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bu programda matematik ve fizik, istatistik gibi bilim dalları ile ilgili derslerden başka, elektromanyetik alan teorisi, devre ve sistem analizi, enerji iletim hatları, elektrik enerji üretimi, elektriksel mekanik, güç elektriğinin endüstride uygulanması, elektrik tesislerinde güvenlik gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır.

Gereken Nitelikler
Elektrik mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve bu konularda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Elektrik mühendisliği programını bitirenlere “Elektrik Mühendisi “ unvanı verilir.
Elektrik mühendisi üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi, enerji üretiminden mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.

Çalışma Alanları
Elektrik mühendislerinin büyük bir kısmı, başta Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı olmak üzere PTT, TRT, Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizin elektrik mühendislerine gereksinmesi vardır. Elektrik mühendisleri, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim görmüş olmak koşulu ile, meslek liselerinde, elektrik alanı ile ilgili dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.